Bộ Giáo dục Hàn Quốc mở rộng các chương trình thu hút sinh viên nước ngoài

Ngành Giáo dục tại Hàn Quốc phát triển một phần bởi vì Nhà nước luôn tạo điều kiện cho Giáo dục phát triển.

Bộ Hàn Quốc Giáo dục vừa ban hành chính sách mới “để mở rộng các chương trình để thu hút sinh viên nước ngoài”, bao gồm: những nỗ lực lớn hơn để thu hút sinh viên các trường đại học Hàn Quốc xuất sắc, thu hút sinh viên nước ngoài xuất sắc các trường đại học hàn quốc địa phương để cung cấp hỗ trợ và xây dựng nền tảng của ba chính sách để thu hút sinh viên và du học sinh Hàn Quốc. Để hoàn thành chính sách mới này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang xúc tiến việc “Giáo dục đại học Pháp lệnh Thi hành Luật sửa đổi” kế hoạch từ năm sau bắt đầu cho phép các trường học để thiết lập ba “ngành công nghiệp đặc biệt” chuyên nghiệp cho sinh viên nước ngoài.

Xem thêm:

 

 

Kết quả hình ảnh cho đất nước hàn quốc xinh đẹp

“Chương trình giáo dục đặc biệt cho du học sinh du học hàn quốc” được chia thành ba loại. Đầu tiên, việc tạo CNTT, ô tô, đóng tàu, điện hạt nhân, tiếp thị quốc tế và sinh viên nước ngoài khác tại Hàn Quốc trở lại làm việc thuận lợi hoặc công việc ở nhà “ngành công nghiệp đặc biệt” chuyên nghiệp.

Kết quả hình ảnh cho đất nước hàn quốc xinh đẹp

Thứ hai, việc tạo ra sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đào tạo nhân lực, vv Các “kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc” chương trình có hệ thống cung cấp giáo dục cho cán bộ công chức và các nước đang phát triển khác. Cuối cùng, việc tạo ra sức khỏe, làm đẹp, thiết bị ô tô và các khóa học khác có thể được “công nghệ đặc biệt”, phần này chủ yếu là trách nhiệm của các trường đại học.

Thông tin trên được lấy từ nguồn: trung tâm tư vấn du học hàn quốc Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *