Download bbm apk versi lama.

bbm

BBM là từ viết tắt bởi BlackBerry Messenger, một ứng dụng tin nhắn dành cho thiết bị BlackBerry. Tuy nhiên, đến thời điểm này người dùng thiết bị Android đã có thể sử dụng ứng dụng tuyệt vời này trên thiết bị. 

>>>Download bbm apk versi lama hoàn toàn miễn phí tại đây : http://downloadaplikasibbm.mobi/

Download bbm apk versi lama.

Tính năng độc đáo chỉ có trên BBM apk versi lama :

Bạn nghĩ sao nếu như tin nhắn đã gửi đi có thể rút lại được ?

Điều đó chỉ có trên Dual BBM làm được điều đó cho người dùng của họ.  Mọi hình ảnh và tin nhắn khi bạn đã được gửi tới thiết bị của người dùng khác, tuy nhiên tin nhắn đó lại không chính xác thì lúc này download bbm sẽ xóa tin nhắn đó giúp bạn.

Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng “ rút lại tin nhắn” này chỉ được áp dụng khi tin nhắn chưa hiển thị “R” (đã đọc).

Download bbm apk versi lama.

Tin nhắn biến mất trong thời gian cho phép .

Nếu hỏi rằng “ đâu sẽ là ứng dụng có sự thông minh nhất trong tin nhắn trên thiết bị di động hiện nay ?” thì có lẽ đó là BBM apk versi lama. Vì thực sự ứng dụng rất thông minh.

Bạn có những điều bí mật mà chỉ hai người biết, nhưng bạn không chắc chắn rằng người kia có thể cho người thứ 3 xem được dòng tin nhắn đó không ? Nếu như tin nhắn của các ứng dụng khác bạn bắt buộc phải xóa cả cuộc hội thoại đó đi để tin nhắn biến mất. Nhưng bạn không thích việc tất cả tin nhắn trước cùng biến mất.

Tính năng hẹn giờ cho một tin nhắn sẽ là điều tuyệt vời. Bạn sẽ có thể hẹn giờ cho tin nhắn đó trong khoảng thời gian cố định được lựa chọn trong ứng dụng bbm versi baru.

Lúc này, tin nhắn sẽ được gửi tới thiết bị khác, và chúng sẽ bắt đầu đếm giờ kể từ khi người dùng thiết bị đó mở tin nhắn ra, và hoàn toàn biến mất sau khi kết thúc thời gian.

Bạn có đang sở hữu những tính năng thông minh khác cho mọi tin nhắn quan trọng của bạn không ? Download aplikasi bbm ngay nếu như bạn không muốn tin nhắn quan trọng trong công việc, tình cảm rơi vào tay người thứ 3 đọc được chúng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *