Tag Archive: đại học hàn quốc

Tìm hiểu về cao đẳng Nhân văn thuộc trường đại học Soongsil

Thông tin chung về cao đẳng Nhân văn thuộc trường đại học Soongsil Văn phòng: 422 tinh thần Hội trường Điện thoại: 820-0303 ~ 4 Fax : 824-4382 Email: [email protected] Xem thêm: Xếp hạng Đại học Thế giới 2017 USNews…
Read more

Các chỉ số hoạt động chính giai đoạn đến năm 2020 của đại học Soongsil

10 mục tiêu trường đại học Soongsil cần phải giải quyết: Giải quyết của hệ thống giáo dục tiên tiến của người tiêu dùng theo định hướng Hoạt động tổ chức học tập để đảm bảo khả năng cạnh tranh…
Read more